Решение – споразумение по дело за шофиране след употреба на наркотични вещества: