Престъпления по транспорта и съобщенията

  • Управляване на МПС в пияно състояние
  • Управляване на МПС след употреба на наркотични вещества
  • Причиняване на телесна повреда или смърт вследствие управление на МПС