Незаконно държане на боеприпаси и огнестрелни оръжия

Решение по дело за незаконно придобиване и държане на боеприпаси и огнестрелнни оръжия – 1 -ва инстанция

 

П Р И С Ъ Д А

№…………………. 01.12.2014 г. Град К.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАРЛОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, четвърти наказателен състав в публично съдебно заседание на първи декември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВАН БЕДАЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1. А.С.

2. К.Р.

При участието на секретаря А.Г. и в присъствието на прокурора Антоанета Симеонова след като разгледа докладваното от председателя НОХД № 151 по описа на КРС за 2014 г.

П Р И С Ъ Д И:

І. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.Х.Ч., роден на ***г***, жив. в гр.К., ул.”Н. Т.” № 3, ************, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това че: На неустановена дата е придобил по какъвто и да е начин и до 23.07.2013г. е държал в дома си в гр.К., обл.П.:

огнестрелно оръжие по см. на чл.4, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ – „Огнестрелно оръжие е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено така, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество” – 1) 1 бр. преработена пушка /винтовка/, марка „Манлихер, модел 1889г., чрез замяна на цевта й с цев калибър 7.62мм. и 2) 1 бр. фабрично изработено устройство тип „Оса”, предназначено за стрелба с 8мм. боеприпаси за газови и сигнални оръжия, като на устройството липсват ограничителите в предната част на цевите;

боеприпаси за огнестрелни оръжия по см. на чл.7, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – „Боеприпаси за огнестрелни оръжия са патрони или изстрели или техните компоненти – снарядени гилзи, капсули или снаряди, които се използват в огнестрелното оръжие”- 1) 228бр. /двеста двадесет и осем/ патрони кал.7.62х39мм, предназначена за стрелба с оръжия кал.7.62; 2) 30 бр. /тридесет/ халосни патрони 7.62 х 39мм, предназначени за стрелба с оръжия кал.7.62мм; 3) 119бр. / сто и деветнадесет/ бойни патрони калибър 9 х 19мм., предназначени за стрелба с оръжия калибър 9мм.; 4) 1 бр. патрон калибър 5.65мм. /Флобер/;

и взривни вещества по см. на чл.3, ал.1 и ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – „Взривни вещества са химични вещества или смеси, които преминават при определени условия в процес на бързо саморазпростаняващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие; както и изделията, с помощта на които се осъществява процесът на химичните вещества или смесите”- 1) 150.5 грама / сто и петдесет цяло и пет десети грама / бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.; 2) 466.2грама / четиристотин шестдесет и шест цяло и две десети грама / бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.; 3) 637.9 грама / шестотин тридесет и седем цяло и девет десети грама / бездимен, нитроцелулозен барут – заряд за артилерийски снаряди, без да има за това надлежно разрешение, съгласно чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ, издадено от Началника на РУ “Полиция” по местонахождение на обекта или по постоянния адрес на физическото лице , поради което и на основание чл.339 ал.1 , във вр. с чл. 54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на ПОДСЪДИМИЯ В.Х.Ч. наказание за срок от ПЕТ ГОДИНИ считано от влизане на присъдата в сила.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 67 ал.3 от НК по отношение на ПОДСЪДИМИЯ В.Х.Ч. през изпитателния срок ПРОБАЦИОННА МЯРКА по чл.42а ал.2 т.1 от НК, а именно – Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от три години , включваща явяване и подписване на осъдения пред пробационенслужител с периодичност два пъти седмично.

ОСЪЖДА подсъдимия В.Х.Ч. на основание чл. 189 ал.3 от НПК да заплати в полза на Държавата, по бюджета на МВР, бюджетна сметка на ОДМВР -П. сумата от 246.44 лв., представляващи разноски по делото за изготвените комплексна СБХЕ-за , допълнителна СБЕ-за и допълнителна комплексна СБХЕ-за .

ОСЪЖДА подсъдимия В.Х.Ч. на основане чл. 189 ал.3 от НПК да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетна сметка на Районен съд-К. сумата от 170.40 лв., представляващи направени съдебни разноски по водене на делото.

ПОСТАНОВЯВА по отношение на приложените по делото веществени доказателства, както следва :

І. На основание чл. 53 ал.2 б.А от НК ОТНЕМА в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства находящи се на съхранение в служба „КОС” при РУ “Полиция” гр.К.:

1/. 204 патрона калибър 7,62 х39;

2/.25 броя халосни патрона калибър 7,62 мм. Х 39

3/. 13 броя патрона „Браунинг калибър 7,65х17мм .

4/. 109 броя бойни патрона калибър 9х19 мм.

5/. 58 броя гилзи за патрони калибър 7,65 мм.

6/. 6 броя куршуми , част от бойни патрони „Браунинг” кал.7.65 ;

7/. Един брой патрон „Манлихер кал.8х50Р.

8/.Три броя бойни патрона „Маузер” кал.7х57мм. ;

9/. Три броя куршума,част от бойни патрони „Браунинг” кал.7.62 ;

10/. Два броя гилзи от бойни патрони кал.7.62х54мм и 7.62 х 39мм.

11/. Четири броя огнепроводни шнурове,

12/. Самоделно изработен заглушител за огнестрелно оръжие ;

13/. Два броя затвора за огнестрелни оръжия съответно с дължини 17 см. и 15,5 см. 14/.Един брой затворен блок с монтирани магазин за патрони, спусковоустройство и предпазна спускова скоба ;

15/.Асиметричен пълнител за 5 патрона за магазинна винтовка – принадлежност за огнестрелно оръжие;

16/.Един брой ЗИП за почистване на автомат Калашников – принадлежност за огнестрелно оръжие ;

17/.Оксидиран метален елемент с две затягащи скоби, от долната страна на който са набити означения „ЛР 477 ;

18/.Един брой метално устройство с дължина 16 см. ,като в единият му край е на резба и е навита гайка ;

19/.Два броя метални мерници за огнестрелно оръжие – принадлежност за огнестрелно оръжие;.

20/. Един брой пушка , преработена винтовка „Манлихер” , модел 1889г., чрез замяна на цевта й с цев кал.7.62мм

21/. 5 броя пълнители за огнестрелни оръжия – асиметричен пълнител за 5 патрона за магазинна винтовка, пълнител за пистолет ТТ, пълнител за пистолет „Макаров” и 2 бр. пълнители за картечен пистолет МП /Германия до 1945г./ – всички принадлежности за огнестрелни оръжия;

22/. Един брой 26мм сигнална ракета, двузвездна

23/ Фабрично изработено устройство тип „Оса”, предназначено за стрелба с боеприпаси 8мм. за газови сигнални оръжия ;

24/. 150.5 грама бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.;

25/. 466.2грама бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.;

26/. 637.9 грама бездимен, нитроцелулозен барут – заряд за артилерийски снаряди.

24 бр. патрона кал. 7.62х39; 5 бр. халостни патрона кал.7.62х39; 4 броя патрона „Браунинг калибър 7,65х17мм ; 10 броя бойни патрона калибър 9х19 мм. и 1 бройфлоберков патрон кал.5.65мм са изразходени при експерименталната стрелба по балистичната експертиза.

ІІ. По отношение на веществените доказателства :

1/. Един брой професионален микроскоп с етикет с надписи “XSZ – 207 – 229 – 240V” със сериен номер 9910139 в комплект със захранващи кабели и дървена кутия за него;

2/. Един брой книжка за инструкции към микроскопа с надпис на лицето “BIOLOGICAL MICROSCOPE XSZ – 207 INSRUCTION MANUAL” и ръкописно изписан текст с химикал “Д-р С.” ;

3/. Един кочан с “Рецептурна бланка – НЗОК” със номера от 1893251 до 1893300, находящи се на съхранение в склада за ВД на РУ “Полиция” гр.К., същите да бъдат върнати на подсъдимият В.Х.Ч., ЕГН **********, след влизане на присъдата в сила, тъй като не е установено, че са предмет на престъпление.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

М О Т И В И

Към присъдата по НОХД № 151/2014 год.на КРС , ІV н.с.

Районна Прокуратура – К. е повдигнала обвинение против ПОДСЪДИМИЯ В.Х.Ч. , за това че:

На неустановена дата е придобил по какъвто и да е начин и до 23.07.2013г. е държал в дома си в гр.К., обл.П.:

огнестрелно оръжие по см. на чл.4, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ – „Огнестрелно оръжие е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено така, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество” – 1) 1 бр.преработена пушка /винтовка/, марка „Манлихер, модел 1889г., чрез замяна на цевта й с цев калибър 7.62мм. и 2) 1 бр. фабрично изработено устройство тип „Оса”, предназначено за стрелба с 8мм. боеприпаси за газови и сигнални оръжия, като на устройството липсват ограничителите в предната част на цевите;

боеприпаси за огнестрелни оръжия по см. на чл.7, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – „Боеприпаси за огнестрелни оръжия са патрони или изстрели или техните компоненти – снарядени гилзи, капсули или снаряди, които се използват в огнестрелното оръжие”- 1) 228бр. /двеста двадесет и осем/ патрони кал.7.62х39мм, предназначена за стрелба с оръжия кал.7.62; 2) 30 бр. /тридесет/ халосни патрони 7.62 х 39мм, предназначени за стрелба с оръжия кал.7.62мм; 3) 119бр. / сто и деветнадесет/ бойни патрони калибър 9 х 19мм., предназначени за стрелба с оръжия калибър 9мм.; 4) 1 бр. патрон калибър 5.65мм. /Флобер/;

и взривни вещества по см. на чл.3, ал.1 и ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – „Взривни вещества са химични вещества или смеси, които преминават при определени условия в процес на бързо саморазпростаняващо се химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие; както и изделията, с помощта на които се осъществява процесът на химичните вещества или смесите”- 1) 150.5 грама / сто и петдесет цяло и пет десети грама / бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.; 2) 466.2грама / четиристотин шестдесет и шест цяло и две десети грама / бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.; 3) 637.9 грама / шестотин тридесет и седем цяло и девет десети грама / бездимен, нитроцелулозен барут – заряд за артилерийски снаряди, без да има за това надлежно разрешение, съгласно чл.50, ал.3 от ЗОБВВПИ, издадено от Началника на РУ “Полиция” по местонахождение на обекта или по постоянния адрес на физическото лице. Престъпление по чл.339 ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа изцяло така повдигнатото обвинение и предлага на подсъдимия Ч. да се наложи наказание Лишаване от свобода за срок от три години , чието изпълнение да бъде отложено на основание чл. 66 ал.1 от НК за срок от пет години.

Подсъдимият В.Ч. не се признава за виновен по повдигнатото обвинение , но дава обяснения , като лично и чрез защитника си адвокат В. твърди , че не извършил престъплението, за което е обвинен. Защитата заема становище , че от събраните доказателства не може да се обоснове безспорен извод относно авторството и вината на подсъдимия в извършването на престъплението и се пледира за оправдателен диспозитив. Алтернативно в случай на осъждане се моли за налагане на наказание лишаване от свобода ориентирано към минималния размер предвиден в закона ,отново с отлагане не изпълнението по чл. 66 ал.1 от НК или за прилагане на разпоредбата на чл.2 ал.1 и ал.2 от НК , спрямо текста на чл.339 ал.1 от НК и налагане на наказание „Пробация“.

Съдът на базата и след анализ на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият В.Х.Ч. е роден на ***г***, жив. в гр.К., ул.”Н. Т.” №**, ************, ЕГН **********.

Подсъдимият В.Ч. бил разведен и живеел заедно с майка си – свидетелката М.Ч., която била възрастна жена – на 84 години в къща с двор находяща се в гр.К., ул.”Н. Т. №**. През годините на неустановени дати същият придобил разнообразни по вид вещи намиращи се под разрешителния режим на ЗОВВПИ , сред които имало огнестрелни оръжия , части и принадлежности за тях , различни видове и количества боеприпаси за огнестрелни оръжия , както и взривни вещества , като същите държал и съхранявал на различни места и в различни помещения в дома си на посочения адрес в гр.К.. На 22.07.2013г. в РУ “Полиция” гр.К. било получено писмо от Началника на РУП гр.К., с което същият поискал съдействие във връзка с провеждане на процесуално-следствени действия на територия, обслужвана от РУП-К., а именно – в гр.К.. Било поискано осигуряване на служител от РУП гр.К. за 23.07.2013г. в 10:00 часа. Във връзка с поисканото съдействие, бил определен служителя от РУ “Полиция” гр.К. – св.И.Г.Г.мл.ПИ в полицейското управление, обслужващ района на гр.К.. Същият, заедно със служители на Полицейски участък П.Б. към РУ “Полиция” гр.К.- сред които свидетелите Л.Л. , Н.К. , П.С. и Д.Т. , на 23.07.2013г., малко след 10.00 часа, отишли в дома на В.Х. ***Н. Т. №**, където той живеел заедно с майка си.Служителите на РУП-К. работели по досъдебно производство, образувано за кражба на медни казани, извършена в с.О., общ.П.Б., като били получили разрешение от съдия от Районен съд гр.К.за извършване на претърсване в дома на подсъдимия Ч.. Подсъдимият В.Ч. не бил в дома си, а полицаите представили разпореждането на съда на майка му – св.М.Д.Ч.. В хода на предприетото претърсване в дома на Ч., не били открити търсените вещи, а именно-медни казани, но били намерени държаните от Ч. в къщата незаконно оръжие – пушка , стрелящо устройство тип „Оса“ и множество боеприпаси – бойни патрони с различни калибри, както и взривни вещества-барути. Пушката била намерена разглобена в калъф под легло в стая на втория етаж на къщата, за която майката заявила ,че е стаята на Ч. , боеприпасите – в торба, закачена на бравата на вратичка за подстълбищното пространство, намиращо се срещу битова стая на първия етаж, а взривните вещества- в избено помещение. Полицейските служители от РУП-К.свидетелите Л.П.Л., Н.Т.К. и П.П.С., изнесли част от посочени предмети на бетонни стълби, водещи към втория етаж на къщата етаж на къщата за да могат да ги огледат и да разберат какво представляват.

Тъй като въпросните вещи не са били обект на разследване от служителите от РУП гр.К. и съобразно установената в чл.36, ал.1 от НПК местна компетентност, същите запазили местопроизшествието и докладвали за констатираното в ОДЧ на РУ “Полиция” гр.К.. С оглед получената информация, били предприети действия при условията на неотложност по изземване по надлежния ред на инкриминираните вещи. По реда на чл.161, ал.2 от НПК е било извършено претърсване и изземване в жилището на В. Х.Ч.,***, като същото било извършено в присъствието на майката на В. Ч. – М.Д.Ч..

При извършеното по надлежния процесуален ред претърсване и изземване от разследващ полицай Н.С. при РУП-К. били намерени и иззети следните предмети: От бетонните стълби, водещи към втори етаж от къщата, били иззети следните вещи: 228 /двеста двадесет и осем/ броя бойни патрони калибър 7,62 мм.; 30 /тридесет/ броя халосни патрона калибър 7,62 мм.; 17 /седемнадесет/ броя патрона калибър 7,65 ; 119 /сто и деветнадесет/ броя патрона калибър 9х19 мм.; 58 /петдесет и осем/ броя гилзи за патрони калибър 7,65 мм.; 6 /шест/ броя куршуми – бели на цвят; един брой патрон с ударена въпламенителна капса с надпис на гилзата “19 ВФ 36”; 3 броя патрона с неударени възпламенителни капси, съответно с надписи на гилзите “ZV 562 VІІ” ,”CK1314” и “SFM”; 3 броя куршума, медни на цвят; 2 броя гилзи с ударени възпламенителни капси с надписи “1018” и “1076”; 1 брой флоберков патрон с надпис на гилзата “Е”; 4 броя огнепроводни шнурове, два с черна обвивка и с дължини 49,50 см. и 48,50 см. и два броя с червена обвивка и с дължина 44 см. и 80,50 см.; 1 брой метална заготовка, наподобяваща заглушител, с цилиндрична форма, с обща дължина 20,07 см. и диаметър 4 см. и 4,7 см. в двата му края; 2 броя затвора за огнестрелни оръжия, съответно с дължини 17 см. и 15,5 см.; 1 брой метално устройство с дължина 24,5 см., като на същото има спускова скоба и спусък; 6 броя външни части за пълнители за пистолети ; 1 брой ЗИП за автомат „Калашников”; 1 брой метална планка за оптически мерник; 1 брой метално устройство с дължина 16 см., като в единият му край е на резба и има навита гайка; 2 броя метални мерници за огнестрелно оръжие;

От югозападната стая на втория етаж била иззета намиращата се на пода 1 брой пушка, разглобена на две части и поставена в калъф. В избено помещение на първия етаж на къщата, в северозападната част, били намерени и иззети 5 броя пълнители за огнестрелни оръжия;1 брой сигнална ракета с надписи на нея “4 Х/81 10”; 1 брой метална кутия с надпис на нея “BARREL MIX”, в която се наблюдава вещество, наподобяващо барут – състои се от малки пръчици на цвят сиво-тъмно зелено ; 1 брой найлонова торбичка съдържаща барут – състои се от малки пръчици на цвят сиво-тъмно зелено ; 1 брой найлонова торбичка с черни на цвят парченца с вещество, представляващо барут; 1 брой найлонова торбичка с пресован барут, зелен на цвят под формата на цилиндър;

При претърсването, от югозападна стая на І етаж, били иззети и вещи с оглед изясняване на обстоятелства във връзка с извършена през 2009г. кражба на микроскоп от кабинет в поликлиниката в гр.К., а именно: 1 брой професионален микроскоп с етикет с надписи “XSZ – 207 – 229 – 240V” със сериен номер 9910139 в комплект със захранващи кабели и дървена кутия за него; 1 брой книжка за инструкции към микроскопа с надпис на лицето “BIOLOGICAL MICROSCOPE XSZ – 207 INSRUCTION MANUAL” и ръкописно изписан текст с химикал “Д-р С.” ; 1 кочан с “Рецептурна бланка – НЗОК” със номера от 1893251 до 1893300 ; 1 брой метално устройство от две части с обща дължина 7,7 см. и ширина 2,8 см., като същото е с три бутона и два отвора.

От заключенията на назначените комплексна съдебно-балистична и химична експертиза и от допълнителните съдебно-балистична експертиза и комплексна съдебно-балистична и химична експертиза се установява, че следните предмети, от иззетите от дома на обв.В.Ч., представляват огнестрелни оръжия по см. на чл.4, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, а именно -1 бр. преработена пушка /винтовка/, марка „Манлихер, модел 1889г., чрез замяна на цевта й с цев калибър 7.62мм. и 1 бр.фабрично изработено устройство тип „Оса”, предназначено за стрелба с 8мм. боеприпаси за газови и сигнални оръжия, като на устройството липсват ограничителите в предната част на цевите;

От иззетите предмети, следните представляват боеприпаси за огнестрелни оръжия по см. на чл.7, ал.1 от същия закон – 228бр. /двеста двадесет и осем/ патрони калибър 7.62х39мм, предназначена за стрелба с оръжия кал.7.62; 30 бр. /тридесет/ халосни патрони 7.62 х 39мм, предназначени за стрелба с оръжия кал.7.62мм; 119бр. / сто и деветнадесет/ бойни патрони калибър 9 х 19мм., предназначени за стрелба с оръжия калибър 9мм. и 1 бр. патрон калибър 5.65мм. /Флобер/;

От иззетите предмети, следните представляват взривни вещества по см. на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗОБВВПИ150.5 грама / сто и петдесет цяло и пет/ бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.; 466.2грама / четиристотин шестдесет и шест цяло и два/ бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм. и 637.9 грама /шестотин тридесет и седем цяло и девет/ бездимен, нитроцелулозен барут – заряд за артилерийски снаряди;

От направената справка в служба КОС към РУП-К. се установява , че на подсъдимия В.Х.Ч. не са издавани разрешителни за придобиване и държане на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества и същият незаконно ги е придобил и държал.

За да постанови присъдата си Съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка, която се установява от следните доказателствени средства , които съдът кредитира а именно: показанията на свидетелите И.Г. , Л.Л., Н.К., П.С. , Я.Д. , С.Ч. , Д.Т. , М.Ч. , В.И. и Б.Г. . Съдът кредитира показанията на тези свидетели , като логични , последователни , непредубедени и напълно съответни помежду си по отношение на всички съществени елементи от фактическата обстановка , а също и като кореспондиращи си напълно с писмените доказателства , както и с обективно установения факт на откриването и изземването на инкриминираните вещи от жилището на подсъдимия. Съдът ползва и писмените доказателства, събрани в досъдебното производство, сред които са и протоколите за извършените процесуално следствени действия – претърсване и изземване и съответните съдебни разрешения и одобрения за тях , както и приложените в съдебното производство , прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствената съвкупност. При установяване на фактическата обстановка се ползваха и заключенията на изготвените съдебно-балистична и химична експертиза и на допълнителните съдебно-балистична експертиза и комплексна съдебно-балистична и химична експертиза , които съдът кредитира в пълна степен като компетентно изготвени, съдържащи обосновани отговори на всички поставени въпроси предмет на изследването и изготвени от вещи лица доказани специалисти в съответните области. Горните факти се установяват частично и от обясненията на подсъдимия В.Ч. и от показанията на свидетелката М.Ч. , но само в кредитираната им от съда част.

В съдебно заседание подсъдимият Ч. дава обяснения, в които обаче отрича авторството и вината си в извършването на престъплението и твърди различна от приетата от съда фактическа обстановка по отношение на главният факт , като заявява , че иззетите от дома му оръжия , боеприпаси и взривни вещества вероятно са донесени от покойния му баща , който е починал преди три-четири години на 84 г.възраст и той никога не ги е бил виждал в къщата. В същата насока са и показанията на свидетелката М.Ч. на 84г- майка на подсъдимия, която в показанията си твърди , че през последните три години след смъртта на съпруга си била болна и почти не излизала от стаята , но точно в деня , когато е извършено претърсването и изземването решила да почисти в къщата и тогава открила , както различните видове барути , така и горепосочените боеприпаси и и също и пушката в стаята на втория етаж на къщата и това е станало малко преди да пристигнат органите на полицията. Съдът не кредитира обясненията на подсъдимия Ч. , както и показанията на св.

Ч. в тази им част и намира ,че те не отразяват вярно реалните факти, а са проявление н защитната позиция на подсъдимия. На първо място обясненията на подсъдимия Ч. освен че са житейски нелогични и вътрешно-противоречиви се опровергават и от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства , както и от цялостния контекст на установената фактическа обстановка. По същата причина съдът не кредитира и показанията на свидетелката Ч. . От една страна доколкото е майка на подсъдимия , същата не може да се възприеме като непредубеден свидетел за основните правно значими факти от предмета на доказване . От друга страна внимателния анализ на показанията и показва ,че същите са неправдоподобни с оглед на тяхното съдържание и в тях личи силното повлияване от становището на подсъдимия , както и желание за обслужване на защитната му

позиция, с оглед на нейната родствена обвързаност с него.

При така изложената фактология и от анализа на доказателствата съдът намира, че всички елементи на престъпния състав по чл. 339 ал.1 от НК са налице . На първо място факта на наличието на инкриминираните огнестрелни оръжия , боеприпаси и взривни вещества в дома на подсъдимия Ч. е безспорно установен, както от Протокола за извършеното процесуално-следствено действие – Претърсване и изземване , така и показанията на всички горепосочени свидетели , които по отношение на тези факти са в пълен синхрон. Самото процесуално действие претърсване и изземване е извършено при стриктно спазване на процесуалните правила за неговото извършване по чл. 161- чл. 163 от НПК. Извършено е от надлежен орган , в присъствието на задължителните за това субекти, а протокола е подписан от тях и е одобрен по надлежния ред на чл. 161 ал.1 от НК от съдия от съответния първоинстанционен съд , поради което е годно доказателствено средство и се ползва с пълна доказателствена сила по отношение на установените с него факти. На второ място съдът намира ,че изпълнителното деяние държане на оръжията, боеприпасите и взривните вещества е реализирано именно от подсъдимия Ч. и авторството и вината му в извършването на престъплението са установени по несъмнен начин. За да достигне до този извод съдът взе в предвид ,че инкриминираните вещи са открити именно в неговия дом , където същият е живеел само с възрастната си майка. Освен тях няма данни и твърдения други лица да са обитавали или да са живели в къщата . На следващо място инкриминираните вещи са били в такова разнообразно количество по групи и видове и са били разположени на множество различни места в къщата и в прилежащите пристройки , които са леснодостъпни и се ползват непрекъснато в ежедневието, че звучи напълно нелогично и неправдоподно твърдението на Ч. , че той не подозирал за съществуването им и не ги бил виждал, тъй като не влизал в някои от помещенията. Това , че именно Ч. е държал инкриминираните вещи , като е упражнявал фактическата власт върху тях се потвърждава и от показанията на свидетелите И.Г. , Л.Л. и Н.К. ,които твърдят , че още преди намирането на пушката майката на подсъдимия М.Ч. е посочила , че стаята в която е намерена пушката е именно на сина и В.Ч., което опровергава твърденията на Ч., че след смъртта на баща му изобщо не бил влизал на втория етаж и в тази стая. На трето място от заключенията на назначените комплексна съдебно-балистична и химична експертиза и от допълнителните съдебно-балистична експертиза и комплексна съдебно-балистична и химична експертиза , приети по надлежния процесуален ред и включени в доказателствената съвкупност, както и от обясненията на изготвилите ги вещи лица К. и Б. безспорно се установява, че всички изброени в диспозитива на обвинението инкриминирани вещи подредени в три групи по видове , а именно – огнестрелни оръжия , боеприпаси за огнестрелни оръжия и взривни вещества са годни предмети на престъплението по чл. 339 ал.1 от НК , съгласно определящите за това критерии в легалните дефиниции, съдържащи се в ЗОБВВПИ, което реализира следващия елемент от обективния състав на престъплението. Безспорно е установено от писмените доказателства – справка в служба КОС към РУП-К., че подсъдимия В.Ч. не е притежавал разрешителни за придобиване и държане на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества и не му е било издавано такова , поради което същият незаконно ги е придобил и държал.

Ето защо и при така установената по несъмнен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка Съдът намира , че с деянието си подсъдимият В.Х.Ч. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.339 ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им.

При индивидуализиране на наказанието на подсъдимия Съдът отчете като отегчаващо вината обстоятелство наличието на предишно осъждане, за което няма данни за настъпила реабилитация , а по отношение на второто осъждано по НОХД № 432/79г. на Районен съд – К. , по което е настъпила реабилитация по право съдът го възприема като лоши характеристични данни по отношение на подсъдимия. Като отегчаващо вината обстоятелство съдът прецени и усложнения предмет на конкретното престъпление , а именно разнообразието и многобройността на инкриминираните вещи и факта , че в случая подсъдимият е държал вещи от три различни групи от предвидените в състава на чл. 339 ал.1 от НК инкриминирани вещи- взривни вещества ,огнестрелни оръжия и боеприпаси за огнестрелни оръжия. Това както и факта , че се касае за две различни по вид огнестрелни оръжия , и за различни по вид и немалко количество боеприпаси- бойни патрони за различни огнестрелни оръжия , а също и за взривни вещества – различни видове барути предопределят извършеното престъпление като такова със завишена степен на обществена опасност в сравнение с типичните престъпления от същия вид. Този извод на съда се подкрепя и от факта , че освен включените в състава и инкриминирани забранени вещи са открити още множество заготовки и други принадлежности за огнестрелни оръжия , които макар и да не са включени в състава на престъпление косвено показват , че подсъдимият е извършвал една по–широка престъпна дейност свързана с огнестрелни оръжия. За да определи справедливо наказание съдът се съобрази с горните обстоятелства , но като основен критерий прие степента на обществената опасност на деянието, която с оглед на изложените съображения съдът счита че е висока , а също и прецени , че и самият подсъдим е личност със сравнително висока степен на обществена опасност. Самото престъпление по чл. 339 ал.1 от НК предвид предвиденото наказание в нормата на особената част , а именно лишаване от свобода от 2 до 8 години е тежко, умишлено по смисъла на закона и като такова по принцип е наситено с висока степен на обществена опасност. Ето защо съдът наложи на подсъдимия наказание Лишаване от свобода, като го оразмери под средния , но над минималния размер предвиден в закона , а именно – Лишаване от свобода за срок от три години . Съдът прецени, че за постигане целите на наказанието не е наложително същият да изтърпи реално така определеното наказание, а и са налице и останалите кумулативни предпоставки на чл. 66 ал.1 от НК, поради което отложи изпълнението на така наложеното наказание за срок от пет години считано от влизане на присъдата в сила. С оглед на по-ефективно постигане на целите на наказанието по чл. 36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитаването на подсъдимия на основание чл. 67 ал.3 от НК съдът постанови по отношение на ПОДСЪДИМИЯ В.Х.Ч. през изпитателния срок и пробационна мярка по чл.42а ал.2 т.1 от НК, а именно – Задължителна регистрация по настоящ адрес в гр.К. ул.”Н. Т.” №** за срок от три години , включваща явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител с периодичност два пъти седмично.

Според преценката на Съда двете наказания в съвкупност като вид и размер се явяват съответни на степента на обществена опасност на деянието и дееца и най –добре биха изпълнили целите на наказанието посочени в разпоредбата на чл. 36 от НК.Причините за извършване на престъплението са липсата на чувство за отговорност от страна на подсъдимия по отношение на собствените му действия и постъпки и склонност към незачитане на установения и утвърден в страната правов ред.

С оглед изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК в тежест на подсъдимият Съдът възложи направените по делото разноски в размер на 246.44 лв., като го осъди да ги заплати в полза на Държавата, по бюджета на МВР, бюджетна сметка на ОДМВР -П. и в размер на 170.40 лв.,като го осъди за ги заплати по бюджета на съдебната власт , бюджетна сметка на Районен съд – К. .

На основание чл. 53 ал.2 б.А от НК съдът постанови отнемане в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства находящи се на съхранение в служба „КОС” при РУ “Полиция” гр.К. и представляващи предмет на умишленото престъпление притежаването на които е забранено , а именно : 1/. 204 патрона калибър 7,62 х39; 2/. 25 броя халосни патрона калибър 7,62 мм. Х 39, 3/. 13 броя патрона „Браунинг калибър 7,65х17мм ., 4/. 109 броя бойни патрона калибър 9х19 мм. , 5/. 58 броя гилзи за патрони калибър 7,65 мм. , 6/. 6 броя куршуми ,част от бойни патрони „Браунинг” кал.7.65, 7/. Един брой патрон „Манлихер кал.8х50Р., 8/.Три броя бойни патрона „Маузер” кал.7х57мм. ; 9/. Три броя куршума,част от бойни патрони „Браунинг” кал.7.62 ; 10/. Два броя гилзи от бойни патрони кал.7.62х54мм и 7.62 х 39мм., 11/. Четири броя огнепроводни шнурове, 12/. Самоделно изработен заглушител за огнестрелно оръжие ; 13/. Два броя затвора за огнестрелни оръжия съответно с дължини 17 см. и 15,5 см. 14/.Един брой затворен блок с монтирани магазин за патрони, спусково устройство и предпазна спускова скоба ; 15/.Асиметричен пълнител за 5 патрона за магазинна винтовка – принадлежност за огнестрелно оръжие; 16/.Един брой ЗИП за почистване на автомат Калашников – принадлежност за огнестрелно оръжие ; 17/.Оксидиран метален елемент с две затягащи скоби, от долната страна на който са набити означения „ЛР 477 ; 18/.Един брой метално устройство с дължина 16 см. ,като в единият му край е на резба и е навита гайка ;19/.Два броя метални мерници за огнестрелно оръжие – принадлежност за огнестрелно оръжие;.20/. Един брой пушка , преработена винтовка „Манлихер” , модел 1889г., чрез замяна на цевта й с цев кал.7.62мм21/. 5 броя пълнители за огнестрелни оръжия – асиметричен пълнител за 5 патрона за магазинна винтовка, пълнител за пистолет ТТ, пълнител за пистолет „Макаров” и 2 бр. пълнители за картечен пистолет МП /Германия до 1945г./ – всички принадлежности за огнестрелни оръжия;22/. Един брой 26мм сигнална ракета, двузвездна,23/ Фабрично изработено устройство тип „Оса”, предназначено за стрелба с боеприпаси 8мм. за газови сигнални оръжия ; 24/. 150.5 грама бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.; 25/. 466.2грама бездимен, нитроцелулозен барут – стандартен заряд за патрони тип 7.62 х 39мм.; 26/. 637.9 грама бездимен, нитроцелулозен барут заряд за артилерийски снаряди.

24 бр. патрона кал. 7.62х39; 5 бр. халостни патрона кал.7.62х39; 4 броя патрона „Браунинг” калибър 7,65х17мм ; 10 броя бойни патрона калибър 9х19 мм. и 1 брой флоберков патрон кал.5.65мм са изразходени при експерименталната стрелба по балистичната експертиза.

По отношение на веществените доказателства :

1/. Един брой професионален микроскоп с етикет с надписи “XSZ – 207 – 229 – 240V” със сериен номер 9910139 в комплект със захранващи кабели и дървена кутия за него;

2/. Един брой книжка за инструкции към микроскопа с надпис на лицето “BIOLOGICAL MICROSCOPE XSZ – 207 INSRUCTION MANUAL” и ръкописно изписан текст с химикал “Д-р С.” ;

3/. Един кочан с “Рецептурна бланка – НЗОК” със номера от 1893251 до 1893300, находящи се на съхранение в склада за ВД на РУ “Полиция” гр.К., съдът постанови същите да бъдат върнати на подсъдимият В.Х.Ч., ЕГН **********, след влизане на присъдата в сила, тъй като не е установено, че са предмет на престъпление.

По изложените мотиви Съдът постанови присъдата си.