Дела ПТП

Решение по гр. дело за обезщетение – причиняване на смърт вследствие на ПТП

Решение по гражданско дело за обезщетение при неимуществени вреди от ПТП