Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства

  • Палеж
  • Наводнения