Защита и процесуално представителство на пострадали лица и ответници пред граждански съд.