Производства по дела от частен характер

  • Преследват се по тъжба на пострадалия
  • Дела от частен характер – обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или от роднини и други.