Престъпления против правата на гражданите

  • Престъпления против равенството на гражданите
  • Престъпления против политическите права на гражданите
  • Нарушаване неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство
  • Престъпления против интелектуалната собственост