Престъпления против правосъдието

  • Набедяване в престъпление
  • Насилствено изтръгване на признание, показание, заключение или информация от обвиняем, свидетел или вещо лице
  • Лъжесвидетелстване, склоняване към лъжесвидетелстване
  • Подкуп