Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи

  • изпиране на пари
  • избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери