Убийства

Решение по дело за убийство – чл. 116 – Върховен касационен съд

Присъда по дело за убийство на новородено – 1 -ва инстанция

Решение по дело за убийство на новородено – Върховен касационен съд

Присъда по дело за опит за убийство – 1 -ва инстанция

Решение по дело за опит за убийство – 2-ра инстанция

Решение по дело за опит за убийство – Върховен касационен съд