Защита правата на осъдени на лишаване от свобода

  • Съдействие и представителство пред органите на прокуратурата, МВР, Министерство на правосъдието, Администрацията на затворите и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при МП, Съда, във връзка с подготовката и провеждането на процедурите по условно предсрочно освобождаване, амнистия, помилване, реабилитация, възобновяване на наказателното производство, прекъсване на изпълнението на наложеното наказание, промяна на режима на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” от строг в лек и други.