Документни престъпления

  • съставяне на неистински официален или частен документ
  • преправяне на съдържанието на фициален документ
  • използване на този тип документи