Принудителни медицински мерки

  • По отношение на лице, извършило общественоопасно деяние в състояние на невменяемост или изпаднало в такова състояние преди постановяване на присъдата или през време на изтърпяване на наказанието, съдът може да постанови:
    1. Предаване на близките, ако поемат задължение за лекуването му под наблюдение на психо-неврологически диспансер
    2. Принудително лекуване в обикновено психо-неврологическо заведение
    3. Принудително лекуване в специална психиатрическа болница или в специално отделение в обикновено психо-неврологическо заведение.