Решение по гражданско дело за промяна на рождено име

Решение по гражданско дело за промяна на рождено име на малолетен