Престъпления против личността

  • Убийство
  • Телесна повреда – лека, средна, тежка
  • Отвличане и противозаконно лишаване от свобода
  • Принуда
  • Закана за извършване на престъпление
  • Обида и клевета
  • Разврат – блудство, изнасилване, проституция, склоняване към проституция, създаване, излагане, представяне, излъчване, предлагане, продаване, даване под наем или по друг начин разпространяване на порнографски материали
  • Трафик на хора