Наследствено право

  • наследяване по закон
  • наследяване по завещание
  • отменяване на завещанието
  • запазена част и разполагаема част, възстановяване на запазената част
  • придобиване на наследство – приемане и отказ от наследство
  • делба на наследство – съдебна и доброволна
  • безвестно отсъствие
  • обявяване на смърт