• Защита срещу индивидуални административни актове на данъчната администрация
  • Защита срещу административни актове и наказателни постановления, издадени от НАП, с които се налагат парични или непарични санкции за извършени административни нарушения от гражданите.